Čo je politický marketing? Naštartuje vaše politické pôsobenie? Zoznámte sa s ním teraz!

co je politicky marketing


Čo si predstavíte pod pojmom politický marketing?

Ako to už s pojmami býva, vždy si s nimi spájame rôzne predstavy. Tieto predstavy pramenia z toho, aké máme praktické skúsenosti, teoretické vedomosti či presvedčenia a názory. A je tomu tak aj v tom prípade politického marketingu.
Niektorí si môžu myslieť, že ide vlastne len o volebnú kampaň. Ďalší môžu byť presvedčení o tom, že ide o prácu PR odborníkov alebo, že ide len o nové meno pre propagandu. Niekto zase za politickým marketingom môže vidieť len spin doktorov či dokonca rôzne šedé eminencie v pozadí, ktoré len ťahajú za nitky a tak ďalej.

Rozmeňme si teraz slovné spojenie politický marketing na drobné

Politický – politika:

Politika sa tiež chápe rôzne a odhliadnuc od negatívnych konotácií, ktoré sa s ňou častou spájajú je možné na ňu nahliadať zo štyroch rôznych pohľadov.
1. Politika ako umenie vládnuť.
2. Politika ako veci verejné.
3. Politika ako kompromis a konsenzus.
4. Politika ako moc a rozdeľovanie zdrojov.
Dalo by sa však povedať, že to sú veci, ktoré sa s ňou spájajú vďaka historickej praxi a konkrétnych činov jednotlivcov, ktorí boli v politike aktívni.

Čo je však skutočnou podstatou politiky?

Vráťme sa späť do histórie. Počiatok politiky a politológie sa spája s dielom Politika od antického filozofa Aristotela.
Na základe jeho diela dnes už vieme, že ľudia pôvodne potrebovali niečo, čo dá ich životu rámec, niečo čo ich ochráni pred nestálosťou prírody a zároveň ich privedie ku kooperácií s druhými ľuďmi, aby boli schopní prežiť. Z toho sa zrodila činnosť, ktorú nazývame politikou. Aristoteles vravel, že človek je zóon politikon, teda tvor politický – tvor, ktorý nie je ani zvieraťom ani Bohom a život v spoločenstve je pre jeho existenciu nevyhnutný.
Zjednodušene povedané politika je niečo, čo je nevyhnutné pre život človeka. A to z toho dôvodu, že človek na rozdiel od zvierat nemá vrodené a podvedomé mechanizmy vzájomného fungovania – kooperácie.
Tak sa práve absencia jasných imperatívov, ktoré by nám inštinktívne vytvárali vzorce správania stali principiálnou príčinou budovania ľudského sveta pomocou tvorby politických inštitúcií, ktoré následne viedli, definovali a ohraničovali ľudskú činnosť.
Skutočnou podstatou politickej praxe je teda systém medziľudskej komunikácie a kooperácie. Politická prax by teda nemala byť o technickej manipulácií.
Politika je činnosť, pomocou ktorej kreujeme, chránime a meníme pravidlá, ktorými sa riadime vo svojom živote. Je to teda činnosť, ktorá je nevyhnutne spoločenská a ktorá je neoddelitelne spätá s existenciou rôznosti a konfliktu na jednej strane a na druhej strane je spätá s odhodlaním kooperovať a jednať ako kolektív.
Politiku je potrebné chápať skôr ako činnosť, ktorá chce konflikty riešiť než ako ich úspešné vyriešenie, pretože nie všetky konflikty sa vyriešia či sa môžu vyriešiť.

Pozrime sa teraz na druhú časť a teda slovo marketing

Toto slovo pochádza angličtiny a ide o spojenie slova MARKET s príponou ING. Slovo market znamená trh a prípona ING sa v angličtine využíva na vyjadrenie deja a činnosti a teda by sme to mohli preložiť ako trhovanie resp. ide o činnosti, ktoré vedú k vytváraniu trhu. A trh je miesto, kde sa stretá ponuka s dopytom a kde prichádza k výmene na základe ceny (ktorá je peňažným vyjadrením hodnoty danej veci).

Cieľom marketingu je doručiť správny produkt, správnemu zákazníkovi v správnom čase a na správne miesto.

A čo je teda ten politický marketing?

Na politickom trhu sa v demokracii stretávajú jednotlivci, ktorí chcú využiť svoje pasívne volebné právo, teda právo byť volený s ľuďmi, ktorí chcú využiť svoje aktívne volebné právo a teda voliť. Avšak politický marketing sa nevzťahuje len na obdobie pred voľbami, vtedy hovoríme o volebnom marketingu.
Cieľom politického marketingu je presvedčiť občanov, aby podporovali jednotlivca-kandidáta či politickú stranu. Tento cieľ sa napĺňa pomocou súboru teórií, metód, techník a sociálnych postupov.
Politický marketing je činnosť, ktorá vytvára politický produkt (kandidáta, stranu) a doručuje správny produkt, správnemu zákazníkovi (občanovi) v správnom čase a na správne miesto (komunikačné kanály).
Napr.: Nebudeme propagovať liberálneho kandidáta veriacemu dva týždne po voľbách v kostole.
Politický marketing je teda o efektívnej komunikácií medzi občanom a politikom, kde sa politik následne v prípade úspešného zvolenia stáva zástupcom určitej skupiny občanov a táto komunikácia prebieha aj naďalej.
Pre profesionalizáciu tejto komunikácie a politiky ako celku boli prevzaté metódy, ktoré sa využívajú v marketingu a boli upravené pre špecifické potreby politiky ako činnosti, ktorej podstatou je ochota riešiť konflikty v spoločnosti.
Z tohto nám je jasné, že politický marketing nie je a nemôže byť len reklamou, volebnou kampaňou, spin doctoringom a že nie je určený len stranám a nepoužíva sa len počas volieb.


Autorkou blogu je Mgr. Silvia Tančinová.

Je pre vás tento blog užitočný? Doplnili by ste niečo? Máte otázky? Napíšte mi na silvia@politickymarketing.eu alebo na

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.