O autoroch

Tento blog je pre všetkých (ale nielen pre tých), ktorí chcú využiť svoje pasívne volebné právo a potrebujú sa zorientovať v politickom marketingu.

Mgr. Silvia Tančinová, zakladateľka blogu. Študovala politológiu na Trnavskej univerzite v Trnave. Počas štúdia absolvovala viacero odborných staží, v kancelárií NR SR, na ministerstve školstva, u poslanca NR SR.

Bc. Klaudia Horáková, študovala politológiu na Trnavskej univerzite v Trnave. Absolvovala stáž v kancelárií NR SR a študijný pobyt na Masarykovej univerzite v Brne, kde sa zameriavala na politický marketing. Momentálne študuje externe v Trnave odbor verejná správa a v diplomovej práci sa venuje volebným kampaniam vo voľbách do obecných samospráv z pohľadu občanov.

Mgr. Matúš Zahradník, študoval verejnú politiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvoval Nexteria leadership academy. Špecialista digitálného marketingu, ktorý sa venuje aj marketingu politickému. Zakladateľ spoločnosti Crassus Consulting.

Veríme, že tento blog bude pre vás prínosom.

Máte otázky či pripomienky? Chcete prispievať aj vy?
Napíšte mi na silvia@politickymarketing.eu
!